قوانین و مقرراتی که رعایت آنها در پایگاه ۲برابر.کام الزامی است:

تعهدات مدرس:

  • حفظ قوانین و مقررات جاری کشور؛
  • تولید محتوای بومی مورد نیاز مخاطبان؛
  • تضمین کاربردی بودن مطالب؛
  • تضمین فرایند خرید و قرار گرفتن محصولات در اختیار خریدار؛
  • پشتیبانی فنی از محصولات ارائه شده و فرایند خرید؛
  • تضمین کاربردی بودن مطالب و بازگشت وجه خرید محصول در صورت نارضایتی کاربر؛
  • حفظ اطلاعات اعضاء.

 

تعهدات اعضاء:

  • حفظ امانت و عدم انتشار محصولات ارائه شده که کاربری فردی دارد؛
  • درج منبع در صورت انتشار مقالات و مطالب عمومی ارائه شده در سایت؛
  • انجام فرایند خرید با کارتهای متعلق خود، نه دیگران؛

 

رسیدگی به شکایات اعضاء و کاربران از طریق فرم زیر امکان پذیر است:

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع شکایت

پیام شما